ลงทะเบียนเรียนธรรมชาติมนุษย์

ไทยบุรี  ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
หน้าแรก
Home
กิจกรรมสร้างสมาธิ
Activity concentration
เว็บบอร์ด
Webboard
สปาธุรกิจ
Business Spa
สปากายและใจ
Body and Mind Spa
ห้องพัก
Room
โปรแกรมและแพคเก็ต
Tour and packet
ชำระเงิน
Payment
สินค้าที่จำหน่าย
Product for Sale
ความรู้สมุนไพรไทย
Thailand herbal knowledge
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
Attractions nearby
ติดต่อเรา
Contact
    ลงทะเบียนเรียนธรรมชาติมนุษย์
Enrollment human nature
   
สร้างสมาธิ นิมิตรปัญญา นำพาความสุข
ลงทะเบียนเรียนธรรมชาติมนุษย์
Enrollment human nature

ระดับการเรียนธรรมชาติมนุษย์ประกอบด้วย

1.ศึกษาธรรมชาติมนุษย์เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจ
2.การใช้โปรแกรมเพื่อเข้าถึงธรรมชาติตัวเอง
3.การศึกษาความหมายกรอบกรรม ผ่านทางเวปบอร์ดโดยใช้นามแฝงเพื่อความเป็นส่วนตัวในการศึกษาความหมายกรอบกรรมทั้งหมดที่แสดงที่เมนูข้อมูลการเดินทาง
(ถามความหมายกรอบกรรมในแต่ละชุด(หรือแต่ละเดือน)ที่แสดงที่เมนูข้อมูลการเดินทางให้ถามเป็นชุดกรอบกรรมโดยมีกรอบกรรมของเหตุและกรอบกรรรมของผล)

4.การศึกษาวีธีการบันทึกกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติแต่ละวันที่ต้องเผชิญ  (จะต้องเข้าใจความหมายของกรอบกรรมทั้งหมดที่ได้แสดงที่เมนูประเมินสภาวะจิต
5.การศึกษาการไตร่ตรองกรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงและรู้เท่าทันกรรม   เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของท่าน   (จะต้องมีข้อมูลการบันทึกกรรมเป็นเวลา3เดือน)

เมื่อท่านลงทะเบียนในแต่ละครั้งให้ระบุว่าเรียนระดับใดตามที่กล่าวข้างต้น

  ลงทะเบียนเรียนธรรมชาติมนุษย์  
     
  ธรรมชาติของท่าน (คลิ๊กที่นี่)  

 

ไทยบุรี  ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

118 ถนนรามคำแหง 24/5 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์: (02) 718-9519 มือถือ: 086-6044587