ไทยบุรี  ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
หน้าแรก
Home
กิจกรรมสร้างสมาธิ
Activity concentration
เว็บบอร์ด
Webboard
สปาธุรกิจ
Business Spa
สปากายและใจ
Body and Mind Spa
ห้องพัก
Room
โปรแกรมและแพคเก็ต
Tour and packet
ชำระเงิน
Payment
สินค้าที่จำหน่าย
Product for Sale
ความรู้สมุนไพรไทย
Thailand herbal knowledge
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
Attractions nearby
ติดต่อเรา
Contact
    บริการการเข้าถึงธรรมชาติมนุษย์ ( บริการฟรี )
Enrollment human nature ( Free )
   
สร้างสมาธิ นิมิตรปัญญา นำพาความสุข
บริการการเข้าถึงธรรมชาติมนุษย์
Enrollment human nature

ระดับการเข้าถึงธรรมชาติมนุษย์ประกอบด้วย

1.ศึกษาธรรมชาติมนุษย์เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจ
2.การใช้โปรแกรมเพื่อเข้าถึงธรรมชาติตัวเองและเจ้าหน้าที่แจ้งวงจรกรอบกรรมชนกกรรมและประเมินอายุเซลล์ร่างกายก่อนการเข้าบริการ
3.ฝึกฝนการสร้างสมาธิ
4.การศึกษาความหมายกรอบกรรมชนกกรรมผ่านทางเวปบอร์ด
5.การศึกษาความหมายกรอบกรรม ผ่านทางเวปบอร์ดโดยใช้นามแฝงเพื่อความเป็นส่วนตัวในการศึกษาความหมายกรอบกรรมทั้งหมดที่แสดงที่เมนูข้อมูลการเดินทาง
(ถามความหมายกรอบกรรมในแต่ละชุด(หรือแต่ละเดือน)ที่แสดงที่เมนูข้อมูลการเดินทางให้ถามเป็นชุดกรอบกรรมโดยมีกรอบกรรมของเหตุและกรอบกรรรมของผล)

6.การศึกษาวีธีการบันทึกกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติแต่ละวันที่ต้องเผชิญ  ( จะต้องเข้าใจความหมายของกรอบกรรมทั้งหมดที่ได้แสดงที่เมนูข้อมูลการเดินทาง )
7.การศึกษาการไตร่ตรองกรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงและรู้เท่าทันกรรม   เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของท่าน
( จะต้องมีข้อมูลการบันทึกกรรมเป็นเวลา3เดือน )
8.มีการประเมินอายุเซลล์ร่างกาย เพื่อประเมินว่าความแข็งแรงของจิตเพียงพอต่อการบริหารโรคกรรมประจำตัว(ชนกกรรมฝ่ายไม่ดี)
หรือไม่

เมื่อท่านลงทะเบียนในแต่ละครั้งให้ระบุว่าได้ศึกษาการเข้าถึงธรรมชาติมนุษย์ ระดับใดตามที่กล่าวข้างต้น

  ลงทะเบียนเรียนธรรมชาติมนุษย์  
     
  ธรรมชาติของท่าน (คลิ๊กที่นี่)  

 

ไทยบุรี  ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

118 ถนนรามคำแหง 24/5 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์: (02) 718-9519 มือถือ: 086-6044587