รถเช่า

ราคารถเช่า สอบถามราคาเช่ารถ call 080-6072153

 

สำรองบริการรถเช่า

 

carrent

***ราคาเช่ารถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา โดยอาจมิได้แจ้งล่วงหน้า***

โทรสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆทุกรุ่นทุกคันได้เลยนะคะ ราคาจะไม่สูงกว่านี้แต่จะถูกลงกว่านี้ตามช่วงโปรโมชั่นคะ

 

เงินมัดจำสำหรับเช่ารถยนต์
·         รถยนต์ขนาด 1,200 cc วางเงินมัดจำ 10,000 บาท
·         รถยนต์ขนาด 1,500 cc วางเงินมัดจำ 10,000 บาท
·         รถยนต์ขนาด 1,800 cc วางเงินมัดจำ 20,000 บาท
·         รถยนต์   Revo             วางเงินมัดจำ 20,000 บาท
·         รถยนต์   Fortuner        วางเงินมัดจำ 20,000 บาท
ราคารถเช่า ราคานี้จะไม่ครอบคลุมรายการเหล่านี้
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2.ค่าน้ำมัน โดยบริษัทจะเติมน้ำมันให้เต็มถังในวันรับรถยนต์ ในวันคืนรถยนต์ขอให้ลูกค้าเติมน้ำมันคืนเต็มถัง
3.ค่าจอดรถยนต์ ,ค่าทางด่วน,ค่าปรับตามคำสั่งของพนักงานจราจร
4.ค่าบริการรับ-ส่ง รถยนต์นอกสถานที่ ราคาเริ่มต้น ที่ 300 บาท หากต้องการใช้บริการ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
ราคาเช่ารถยนต์ ได้ครอบคลุม รายการเหล่านี้แล้ว
1.ประกันภัยชั้นหนึ่ง ประเภท ให้เช่า ให้ความคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์และผู้โดยสารในรถยนต์ทุกคน
  แบบมีค่าเสียหายส่วนแรก(Deduct)  3,000 บาท ในกรณีลูกค้าเป็นฝ่ายผิด
  หากต้องการซื้อประกันภัยแบบพิเศษ ชั้นหนึ่ง แบบไม่มี Deduct ราคา 214 บาท/วัน  กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
2.บริการ รถเช่าขับเอง ทดแทน ตลอด 24 ชั่วโมงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ 48 ชั่วโมง สำหรับต่างจังหวัด
3.บริการ Call center 24 ชั่วโมง
4.ค่าบำรุงรักษารถยนต์ ตลอดช่วงเวลาที่ลูกค้าเช่ารถยนต์ขับเอง
ราคารถเช่า เรายินดีเสนอราคารถเช่าที่เหมาะสมกับคุณภาพรถยนต์และการบริการของเรา โดยเรามุ่งเน้นในการสร้างการบริการรถเช่าที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกคน โดยสิ่งแรกที่เราตั้งใจในการ
สร้างความเป็นเลิศคือคนหรือพนักงานที่มีความรู้ และสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้า อีกประเด็นเรามุ่งดูแลคุณภาพรถยนต์ให้คุณภาพที่ดี สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่ารถยนต์ที่เช่าไปจะไม่มีปัญหาระหว่างการเดินทาง

 

หากลูกค้าต้องการเช่ารถยนต์ขับเองกับเราสามารถจองรถยนต์โทรจองรถยนต์ ที่ Call center ของเรา
โทร 0806072153  เปิดจองรถยนต์ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการรถเช่าขับเอง มีอะไรบ้าง

ในการเช่ารถยนต์รถเช่าขับเอง ผู้เช่าจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการเช่ารถยนต์ ดังนี้

 

เอกสารเช่ารถรถเช่าขับเอง สำหรับผู้มีบัตรเครดิต
1.บัตรประชาชน
2.ใบขับขี่รถยนต์
3.บัตรเครดิต

 

เอกสารเช่ารถรถเช่าขับเอง สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิต
1.บัตรประชาชน
2.ใบขับขี่รถยนต์
3.สลิปเงินเดือน(ใช้เดือนล่าสุด 1 เดือน)

 

เอกสารเช่ารถรถเช่าขับเอง สำหรับผู้ที่นำรถยนต์เข้าซ่อม
1.บัตรประชาชน
2.ใบขับขี่รถยนต์
3.ใบรายการจดทะเบียนรถยนต์
4.ใบส่งซ่อม/รับรับรถ ที่อู่หรือศูนย์บริการออกให้

 

เอกสารเช่ารถรถเช่าขับเอง สำหรับเจ้าของกิจการ/บริษัท/นิติบุคคล
1.บัตรประชาชน
2.ใบขับขี่รถยนต์
3.หนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
4.ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
5.แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ในกรณีกรรมการบริษัทไม่ได้ใช้งานรถยนต์เอง ขอเอกสารเพิ่ม ดังนี้
1.หนังสือมอบอำนาจ
2.บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
3.ใบขับขี่ของผู้รับมอบอำนาจ

 

เอกสารเช่ารถรถเช่าขับเอง สำหรับนักศึกษา
1.บัตรประชาชน
2.ใบขับขี่รถยนต์
3.บัตรนักศึกษา
4.ประวัตินักศึกษา

 

เอกสารเช่ารถรถเช่าขับเอง สำหรับนักเดินทาง
1.บัตรประชาชน
2.ใบขับขี่รถยนต์
3.ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและกลับ

การจองรถเช่าขอให้ลูกค้าระบุวันและเวลาที่ต้องการใช้รถและวันเวลาที่จะคืนรถเช่า
การนับเวลาให้นับจากเวลาที่รับรถ เช่น รับรถวันที่ 1 มกราคม เวลา 08:00 น
และคืนรถเช่าในวันที่ 2 มกราคม เวลา 08:00 น ถือว่าเป็นการใช้งานรถ 1 วัน
หากลูกค้าคืนรถช้ากว่ากำหนด จะคิดเพิ่มอัตราชั่วโมงละ 200 บาท
เมื่อจองรถเสร็จ ขอให้ลูกค้าโอนเงินมัดจำ 500 บาท  โดยโอนมาที่

หลังจากโอนเสร็จ ขอให้ลูกค้าเก็บ slip หลักฐานการโอนไว้ และนำมาด้วยในวันรับรถเช่า
และขอให้โทรศัพท์แจ้งเมื่อโอนเสร็จ
หมายเหตุ การจองรถเช่าจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อลูกค้าโอนเงินมัดจำแล้ว เท่านั้น