บริการรถตู้เช่า

เช่ารถตู้ราคาประหยัด คนขับดี

บริการให้เช่ารถตู้ของเรา ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ รับ-ส่ง หรือเช่ารถตู้ทั่วไป
จุดเด่นของทีมงาน ซื่อสัตย์ โปร่งใส การบริการทุกท่านด้วยความประทับใจเป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริการ
อัตราค่าเช่ารถตู้ทั่วประเทศ
อัตราค่าเช่ารถปกติ 1,800 บาท/วัน (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

 

สำรองบริการรถตู้เช่า

 
ภาคเหนือ

รายละเอียดการ เช่ารถตู้ ภาคเหนือ

ปลายทาง

ระยะทาง (km)

ค่าน้ำมัน

เวลา

ส่งอย่างเดียว

ราคา/วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน)

ไป-กลับ

(ชั่วโมง)

(ค่ารถรวมน้ำมัน)

1

2

ชัยนาท

194

1,552

3

3,352

1,800

1,800

อุทัยธานี

219

1,752

3

3,552

1,800

1,800

นครสวรรค์

240

1,920

3.5

3,720

1,800

1,800

พิจิตร

344

2,752

4

4,752

1,800

1,800

กำแพงเพชร

358

2,864

6

4,864

1,800

1,800

พิษณุโลก

377

3,016

6

5,016

1,800

1,800

ตาก

426

3,408

7

6,156

No 

1,800

สุโขทัย

427

2,416

7

6,162

No 

1,800

อุตรดิษถ์

491

3,928

7

7,528

No 

1,800

แพร่

551

4,408

8

8,008

No 

1,800

ลำปาง

599

4,792

8

9,792

No 

1,800

น่าน

668

5,344

10

10,344

No 

1,800

ลำพูน

670

5,360

10

10,360

No 

1,800

พะเยา

691

5,528

10

10,528

No 

1,900

เชียงใหม่

696

5,568

10

10,568

No 

1,900

เชียงราย

785

6,280

12

12,280

No 

2,000

แม่ฮ่องสอน

924

7,392

16

13,392

No 

2,000

 
ภาคกลาง

รายละเอียดการ รถตู้เช่า ภาคกลาง

ปลายทาง

ระยะทาง (km)

ค่าน้ำมัน

เวลา

ส่งอย่างเดียว

ราคา/วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน)

ไป-กลับ

(ชั่วโมง)

(ค่ารถรวมน้ำมัน)

1

2

อยุธยา

76

608

2

2,408

   1,800

 1,800

สุพรรณบุรี

100

800

2

2,600

   1,800

 1,800

อ่างทอง

105

840

2

2,640

   1,800

 1,800

สระบุรี

107

856

2

2,656

   1,800

 1,800

สิงห์บุรี

142

1,136

2.5

2,936

   1,800

 1,800

ลพบุรี

153

1,224

2.5

3,024

   1,800

 1,800

 
ภาคตะวันตก

รายละเอียดการ เช่ารถ ภาคตะวันตก

ปลายทาง

ระยะทาง (km)

ค่าน้ำมัน

เวลา

ส่งอย่างเดียว

ราคา/วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน)

ไป-กลับ

(ชั่วโมง)

(ค่ารถรวมน้ำมัน)

1

2

สมุทรสาคร

36

288

1

2,080

  1,800

1,800

สมุทรสงคราม

72

576

1.5

2,376

  1,800

1,800

ราชบุรี

100

800

2

2,600

  1,800

1,800

กาญจนบุรี

130

1,040

2.5

2,840

  1,800

1,800

เพชรบุรี

130

1,040

2.5

2,840

  1,800

1,800

ประจวบ

281

2,248

3.5

4,040

  1,800

1,800

 
ภาคตะวันออก

รายละเอียดการ เช่ารถตู้ ภาคตะวันออก

ปลายทาง

ระยะทาง (km)

ค่าน้ำมัน

เวลา

ส่งอย่างเดียว

ราคา/วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน)

ไป-กลับ

(ชั่วโมง)

(ค่ารถรวมน้ำมัน)

1

2

ฉะเชิงเทรา

62

496

1.5

2,296

  1,800

1,800

ชลบุรี

81

648

2

2,448

  1,800

1,800

นครนายก

107

856

2

2,656

  1,800

1,800

ปราจีนบุรี

130

1,040

2.5

2,840

  1,800

1,800

ระยอง

179

1,432

3

3,232

  1,800

1,800

สระแก้ว

237

1,896

4.5

3,696

  1,800

1,800

จันทบุรี

245

1,960

4.5

3,760

  1,800

1,800

ตราด

315

2,520

5

4,520

  1,800

1,800

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดการ เช่ารถตู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปลายทาง

ระยะทาง (km)

ค่าน้ำมัน

เวลา

ส่งอย่างเดียว

ราคา/วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน)

ไป-กลับ

(ชั่วโมง)

(ค่ารถรวมน้ำมัน)

1

2

นครราชสีมา

260

2,080

3.5

3,880

  1,800

1,800

ชัยภูมิ

342

2,736

5

4,536

  1,800

1,800

เพชรบูรณ์

350

2,800

5

4,800

  1,800

1,800

บุรีรัมย์

410

3,600

5

6,100

  1,800

1,800

ขอนแก่น

450

3,680

6

6,300

    No

1,800

สุรินทร์

460

3,680

6

6,500

    No

1,800

มหาสารคาม

475

3,800

6

7,000

    No

1,800

ร้อยเอ็ด

512

4,096

6.5

7,300

    No

1,800

เลย

520

4,160

7

7,400

    No

1,800

กาฬสินธ์

520

4,160

7

7,400

    No

1,800

ยโสธร

531

4,248

7.5

7,500

    No

1,800

อุดรธานี

564

4,512

8

8,000

    No

1,800

ศรีสะเกษ

571

4,568

8

7,800

    No

1,800

หนองบัวลำพูน

577

4,616

8

7,800

    No

1,800

อำนาจเจริญ

585

4,680

8

8,000

    No

1,800

หนองคาย

615

4,920

9

8,500

    No

1,800

อุบลราชธานี

630

5,040

9.5

8,000

    No

1,800

สกลนคร

650

5,200

10

9,000

    No

1,800

มุกดาหาร

650

5,200

10

9,000

    No

1,800

นครพนม

740

5,920

12

9,500

    No

1,800

 
ภาคใต้

รายละเอียดการ เช่ารถตู้ ภาคใต้

ปลายทาง

ระยะทาง (km)

ค่าน้ำมัน

เวลา

ส่งอย่างเดียว

ราคา/วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน)

ไป-กลับ

(ชั่วโมง)

(ค่ารถรวมน้ำมัน)

1

2

ชุมพร

465

3,720

7

7,320

1,800

1,800

ระนอง

570

4,560

8

8,560

1,800

1,800

สุราษฏร์ธานี

650

5,200

10

9,000

1,800

1,800

นครศรีธรรมราช

780

6,240

12

9,500

1,800

1,800

พังงา

790

6,320

12

10,000

1,800

1,800

กระบี่

815

6,520

14

11,000

1,800

1,800

ตรัง

830

6,640

14

11,500

1,800

1,800

พัทลุง

840

6,720

14

11,500

1,800

1,800

ภูเก็ต

865

6,920

14

12,000

1,800

1,800

สงขลา

950

7,600

16

12,300

1,800

1,800

สตูล

975

7,800

16

12,500

1,800

1,800

ปัตตานี

1055

8,440

16

15,000

1,800

1,800

ยะลา

1090

8,720

16

16,000

1,800

1,800

นราธิวาส

1150

9,200

16

17,000

1,800

1,800

 
หมายเหตุ
- น้ำหนักบรรทุกคำนวนด้วยผู้โดยสารไม่เกิน 10 คน 
- ใช้ความเร็วเฉลี่ย 100 กม./ชั่วโมง หากใช้ความเร็วมากกว่าที่กำหนด ต้องใช้น้ำมันมากกว่าปกติ
-  การคำนวนระยะทางปลายทาง่คำนวนจาก กรุงเทพมหานคร ถึง อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด
- ช่วงเทศกาลราคาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
- ราคาน้ำมันดีเซลตามที่กล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาน้ำมันของปตท