TB 015

เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา:แพ็คเก็จทัวร์ 4 วัน 3 คืน   เฉพาะคนไทยลดเหลือเพียงท่านละ 7,120.- เท่านั้น ปกติ 9,470 บาท


Description: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack01.jpg

Description: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack02.jpg

Description: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack06.jpg

Description: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack04.jpg

 

วันแรก

 

   

12.00 น.

เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา บริการพิเศษด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ ต่อด้วยอาหารกลางวัน
ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ ซึ่งบริการอาหารระดับเชลล์ชวนชิม (ให้บริการไม่เกิน 14.00 น.เกินเวลาถือว่าสละ
สิทธิ์)จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ** อภินันทนาการฟรี เรือคายัด 1 ช.ม.
*** โปรดอย่าพลาดแวะมาหน้าหาดชม พระอาทิตย์ตกลับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

18.30 น.

บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

 

 

วันที่สอง

 

 07.00 น. เป็นต้นไป

สัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า 

08.30 น.

เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะกระ-เกาะรัง ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียด อันเกิดจากการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ
ตลอดจนปะการังเขากวางหลากพันธุ์ ปลาทะเลสีสดแปลกตา บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) 

17.30 น.

กลับถึงรีสอร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.

บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

   

วันที่สาม

 

07.00 น. เป็นต้นไป 

รับประทานอาหารเช้า 

08.00 น.

เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดอันเกิดจากการทับถมของซากปะการัง
ที่สวยงามน่าประทับใจ และปะการังเขากวางหลากพันธุ์, ปลาทะเลสีสดแปลกตาจากนั้นแวะชมปะการังที่เกาะสุวรรณก่อนกลับรีสอร์ท

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะพักผ่อนกับสปาที่รีสอร์ทให้บริการ

18.30 น.

บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

 

 

วันที่สี่

 

07.00 น. เป็นต้นไป

 รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

09.00 น.

 นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
** หากฤดูร้อนน้ำน้อย โปรแกรมเปลี่ยนเป็น นำท่านเที่ยวชมจุดชมวิวไก่แบ้และแหล่งจำหน่ายสินค้าโอทอป **

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

13.00 น.

ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ท & สปา

   
   
   

 

 

 

อัตรานี้รวม :

 

- เครื่องดื่มต้อนรับ

 

- ห้องพักระดับสุพีเรียร์ 3 คืน
(เลือกได้ทั้งบังกะโลและโรงแรม / พักห้องละ 2 ท่าน)

 

- พร้อมอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 10 มื้อ

 

 

 

- กิจกรรมท่องเที่ยว 4 โปรแกรม

 

 

**** รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ****

จองทัวร์