TBN 003

Description: hotpackage_2.jpg
Description: hot_package2.jpg
TB 003

4 วัน 3 คืน เกาะพะงัน – Snorkeling (เกาะเต่า เกาะนางยวน) เกาะสมุย)

 

วันแรก

 

เดินทางไปเกาะพะงัน

11.30 น.

 

รับจากท่าเรือเฟอร์รี่ หรือ สนามบินสมุย (12.00-12.45 น.)

13.30 น.

 

เดินทางออกจากท่าเรือบางรักษ์(เกาะสมุย) สู่ท่าเรือท้องศาลา(เกาะพะงัน)

14.00 น.

 

ถึงท่าเรือท้องศาลา รถจากโรงแรมรับท่านไปยังที่พัก

18.00 น.

 

รับประทานอาหารเย็น (1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

 

 

วันที่ 2

 

City Tour เกาะพะงัน

07.30 น.

 

รับประทานอาหารเช้า (2)

08.30 น.

 

รถมารับท่านเดินทางตามโปรแกรม City Tour Phangan

09.30 น.

 

รับประทานอาหารว่าง (ชา-กาแฟ-ขนมปัง+เนย+แยม)

10.00 น.

 

ชมการแสดงสุดตะลึงกับการโชว์งู เห่าและจงอาง ของนายคำ ไชยบุตรี ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกกับ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด และร่วมถ่ายภาพที่ระลึก

11.00 น.

 

สนุกตื่นเต้นเร้าใจกับโชว์หวาด เสียว มวยปล้ำจระเข้จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากสวนสัตว์สมุทรปราการ และเชิญท้าความกล้ากับการสัมผัสและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก์

12.00 น.

 

แวะรับประทานอาหารกลางวัน (3) ที่จุดชมวิวทะเลอ่าวไทย กับอาหารรสอร่อยและเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่ยูโธเปียรีสอร์ท

13.30 น.

 

สนุกสนานกับการดำน้ำตื้นชมปะการัง และปลานานาชนิดในท้องทะเลที่สวยงามในที่ที่มีชื่อเสียงบนเกาะพะงันที่อ่าว แม่หาด และผักผ่อนริมชายหาดตามอัธยาศัย

15.00 น.

 

ส่งท่านยังโรงแรมที่พัก

18.00 น.

 

รับประทานอาหารเย็น (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

วันที่ 3

 

Snorkeling ( เกาะเต่า-เกาะนางยวน )

07.30 น.

 

รับประทานอาหารเช้า (5) พร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

08.30 น.

 

เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ออกเดินทางจากท่าเรือเพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะเต่า

09.30 น.

 

เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ เดินทางถึงเกาะเต่า

10.00 น.

 

ขึ้นเรือซีทราน เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปเกาะนางยวน

10.30 น.

 

เรือซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่ นำท่านไปยังเกาะนางยวน รับ – ส่ง โดยเรือหางยาวไปชายหาดเกาะนางยวนสนุกสนานกับการดำน้ำผิวน้ำชมปะการังของเกาะ นางยวน ชมทัศนียภาพบนจุดชมวิว และเล่นน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณชายหาด

12.00 น.

 

กลับสู่เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน (6) แบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ

13.30 น.

 

สนุกสนานกับการดำน้ำผิวน้ำชมความงามของฝูงปลา หลากสี หลายชนิด รวมทั้งปะการังใต้ท้องทะเลที่อ่าวม่วงหรืออ่าวกล้วยเถื่อน

14.30 น.

 

กลับสู่เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ รับประทานอาหารว่างช่วงบ่ายบนเรือ

15.30 น.

 

ออกเดินทางจากท่าเรือแม่หาด(เกาะเต่า) สู่ท่าเรือบางรักษ์(เกาะสมุย)

17.30 น.

 

เรือเดินทางถึงท่าเรือบางรักษ์ พร้อมมีรถตู้ไปส่งที่โรงแรม

18.30 น.

 

รับประทานอาหารเย็น (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

 

 

วันที่ 4

 

City Tour รอบเกาะสมุย

07.30 น.

 

รับประทานอาหารเช้า (8) พร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

08.30 น.

 

เดินทางท่องเที่ยวรอบเกาะสมุย แวะจุดชมวิว เดินทางสู่หาดละไม นำท่านชม “หินตาหินยาย” มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอันน่าทึ่งแห่งหนึ่งบนเกาะสมุย พร้อมเลือกซื้อของฝาก รับประทานอาหารเที่ยง (1) ที่ภัตตาคารครัวเสวย จากนั้นเดินทางนมัสการพระใหญ่ พระศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสมุย

13.30 น.

 

รถตู้ส่งท่านยังสนามบินเกาะสมุย หรือ ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่

 

 

 

อัตราค่าบริการ

 

ผู้ใหญ่ 9,550 บาท/ท่าน เด็ก 6,300 บาท/ท่าน พักเดี่ยว 12,800 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม

 

- โรงแรมที่พักบนเกาะสมุย 1 คืน
- โรงแรมที่พักบนเกาะพะงัน 2 คืน (Loyfa Natural Resort)
- โปรแกรมทัวร์เกาะเต่า/เกาะนางยวน One day trip
- อาหาร 9 มื้อ
- โปรแกรมซิตี้ทัวร์รอบเกาะสมุยครึ่งวัน 
- โปรแกรมซิตี้ทัวร์รอบเกาะพะงันครึ่งวัน
- ไกด์ท้องถิ่น
- ประกันภัยผู้โดยสาร

 

 

 

Remark: โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและคลื่นลม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

จองทัวร์
Reservation