TB 006

Description: hotpackage_5.jpg
Description: hot_package5.jpg
TB 006


4 วัน 3 คืน เกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทอง (ยอชท์) เกาะสมุย

 

วันแรก

 

เดินทางไปเกาะพะงัน

11.30 น.

 

รับจากท่าเรือเฟอร์รี่ หรือ สนามบินสมุย (12.00-12.45 น.)

13.30 น.

 

เดินทางออกจากท่าเรือบางรักษ์(เกาะสมุย) สู่ท่าเรือท้องศาลา(เกาะพะงัน)

14.00 น.

 

ถึงท่าเรือท้องศาลา รถจากโรงแรมรับท่านไปยังที่พัก

18.00 น.

 

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

 

 

วันที่ 2

 

City Tour เกาะพะงัน

07.00 น.

 

รับประทานอาหารเช้า (2)

08.30 น.

 

รถมารับท่านเดินทางตามโปรแกรม City Tour Phangan

09.30 น.

 

รับประทานอาหารว่าง (ชา-กาแฟ-ขนมปัง+เนย+แยม)

10.00 น.

 

ชมการแสดงสุดตะลึงกับการโชว์งู เห่าและจงอาง ของนายคำ ไชยบุตรี ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกกับ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด และร่วมถ่ายภาพที่ระลึก

11.00 น.

 

สนุกตื่นเต้นเร้าใจกับโชว์หวาด เสียว มวยปล้ำจระเข้จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากสวนสัตว์สมุทรปราการ และเชิญท้าความกล้ากับการสัมผัสและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

12.00 น.

 

แวะรับประทานอาหารกลางวัน (3) ที่จุดชมวิวทะเลอ่าวไทย กับอาหารรสอร่อยและเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่ยูโธเปียรีสอร์ท

13.30 น.

 

สนุกสนานกับการดำน้ำตื้นชมปะการัง และปลานานาชนิดในท้องทะเลที่สวยงามในที่ที่มีชื่อเสียงบนเกาะพะงันที่อ่าว แม่หาด และผักผ่อนริมชายหาดตามอัธยาศัย

15.00 น.

 

ส่งท่านยังท่าเรือท้องศาลา เพื่อเดินทางไปยังเกาะสมุย

17.00 น.

 

เรือถึงท่าเรือบางรักษ์(เกาะสมุย) พร้อมมีรถตู้ไปส่งที่โรงแรม

18.00 น.

 

รับประทานอาหารเย็น (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

 

 

วันที่ 3

 

หมู่เกาะอ่างทอง (เรือยอร์ช)

06.30 น.

 

รับประทานอาหารเช้า (5)

07.00 น.

 

รถรับจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน

08.30 น.

 

เรือ ซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่ยอร์ช ออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอนมุ่งหน้าสู่เกาะท้ายเพลา

10.30 น.

 

ดินทางถึงเกาะว่าว เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ และดำน้ำดูปะการัง

11.30 น.

 

ผู้โดยสารกลับขึ้นเรือรับประทานอาหารกลางวัน (6) แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ พร้อมผลไม้หวานฉ่ำ
โดยล่องเรือให้ท่านได้ชมความงามของหมู่เกาะอ่างทองในระหว่างรับประทานอาหาร

13.00 น.

 

ถึงเกาะแม่เกาะ สนุกสนานกับการพายเรือคายัคหรือผักผ่อนบนชายหาด ขึ้นชมทัศนีย์ภาพของ “ปิเละ” ทะเลสาปน้ำเค็มที่ได้ชื่อว่าเป็น อ่างทองของอ่าวไทย

15.00 น.

 

นำท่านกลับสู่เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ยอร์ช เดินทางกลับมายังเกาะสมุย

17.00 น.

 

เรือเดินทางถึงท่าเรือหน้าทอน(เกาะสมุย) ส่งท่านกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

18.00 น.

 

รับประทานอาหารเย็น (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

วันที่ 4

 

City Tour รอบเกาะสมุย

07.30 น.

 

รับประทานอาหารเช้า (8) พร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

08.30 น.

 

เดินทางท่องเที่ยวรอบเกาะสมุย แวะจุดชมวิว เดินทางสู่หาดละไม นำท่านชม “หินตาหินยาย” มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอันน่าทึ่งแห่งหนึ่งบนเกาะสมุย พร้อมเลือกซื้อของฝาก รับประทานอาหารเที่ยง (9) ที่ภัตตาคารครัวเสวย จากนั้นเดินทางนมัสการพระใหญ่ พระศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสมุย

13.30 น.

 

รถตู้ส่งท่านยังสนามบินสมุย หรือ ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่

 

 

 

อัตราค่าบริการ

 

ผู้ใหญ่ 11,350 บาท/ท่าน เด็ก 7,100 บาท/ท่าน พักเดี่ยว 14,500 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม

 

  • โรงแรมที่พักบนเกาะสมุย 2 คืน
  • โรงแรมที่พักบนเกาะพะงัน 1 คืน (Loyfa Natural Resort)
  • อาหาร 9 มื้อ
  • โปรแกรมซิตี้ทัวร์รอบเกาะสมุยครึ่งวัน
  • โปรแกรมซิตี้ทัวร์รอบเกาะพะงันครึ่งวัน
  • ตั๋วเรือ ไป-กลับ เกาะสมุย-เกาะพะงัน
  • ไกด์ท้องถิ่น
  • ประกันภัยผู้โดยสาร

 

 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและคลื่นลม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

จองทัวร์