TB 009TB 009


แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน เดินทางตั้งแต่ 6 คน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
การเดินทางโดยสังเขป...
*
วันที่หนึ่ง  ถึงสนามบินเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ต้อนรับแล้วนำเดินทางสู่ดอยอินทนนท์ นมัสการพระธาตุแห่งศรัทธา และชุ่มฉ่ำด้วยเล่นน้ำตกวชิรธาร และสิริภุมิ ตกเย็นทานขันโตก แล้วพักผ่อน
*
วันที่สอง หลังอาหารเดินทางสู่ถ้ำเชียงดาว และเที่ยวโครงการหลวงที่อ่างขาง พักค้างคืนสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่โครงการหลวง
*
วันที่สาม มุ่ง หน้าสู่ดอยแม่สรองดินแดนผู้อพยพชาวจีนก่อนที่จะชมสวนดอกไม้ที่พระตำหนักดอย ตุง  ก่อนจะถึงเวลาส่งกลับพระนคร ที่สนามบินเชียงราย...


กำหนดวันเดินทางเดือน ลูกค้ากำหนดวันเดินทางเอง

ราคา : คน ( ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน )

1. เดินทาง 6-10 คน.

6,200.-

2. เดินทาง 11 คน.ขึ้นไป

5,900.-

หมายเหตุ..ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการเดินทาง

5,900.-

3 วัน/2 คืน 6,200 บาท

 

สายการบินเดินทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ , เชียงราย - กรุงเทพฯ

ราคา : คน ( โดยประมาณ )

1. สายการบินแอร์เอเซีย

 

2. สายการบิน นกแอร์

 

3. การบินไทย

 

กำหนดการเดินทาง


วันที่หนึ่ง

เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - ทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา - ระธาตุนภเมทินีดลและพระธาตุ นภพลภูมิศิริ - โครงการหลวงพระราชดำริ - หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง – น้ำตกวชิรธาร – น้ำตกสิริภูมิ ( - / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น )

 ช่วงเช้า

เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

เดินทางไปยังดอยอินทนนท์ ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศหลังจากไหว้สักการะพระสถูปของพระ เจ้าอินทวิชยานนท์บนยอดสูงสุดของดอยอินทนนท์แล้ว

เดินเที่ยวบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติ อ่างกาเนื่องจากอากาศหนาวเย็นและชุ่ม ชื้น ต้นไม้จึงเต็มไปด้วยมอสและเฟิร์นชนิดต่างๆห่อหุ้มเต็มต้น เหมือนกับต้นไม้ห่มผ้าทำให้สภาพป่าคล้ายกับป่าโลกล้านปี นอกจากนั้น ยังสามารถเห็นนกพันธุ์หายากที่อาศัยอยู่บนที่สูง พรุน้ำจืดที่สูงที่สุด และพรรณไม้แปลกๆ ไม่ว่าจะเป็น กุหลาบพันปี หรือ มอสที่ใหญ่ที่สุดของโลก เช่น ข้าวตอกฤาษีขึ้นอยู่หนาแน่น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ด้านหน้า ที่ทำการกรมป่าไม้

ช่วงบ่าย

 นมัสการพระธาตุนภเมทินีดลและพระธาตุ นภพลภูมิศิริ พระธาตุแห่งศรัทธาของชาวไทย ด้านบนขององค์พระเจดีย์ เป็นจุดชมวิวซึ่งเมื่อฟ้าเปิด สามารถเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่แจ่มทั้งอำเภอ และเมืองลำพูนอีกด้วย

เยือนโครงการหลวงพระราชดำริซึ่งเป็น สถานีวิจัย ไม้ดอกและไม้ผลเมืองหนาว จากนั้น เยี่ยมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งซึ่งดำรงชีวิตด้วยการเพาะปลูกพืชผักในโครงการ หลวงขาย

 ชุ่มชื่นฉ่ำเย็นกับน้ำตกวชิรธาร และ น้ำตกสิริภูมิ ...แล้วเดินทางกลับที่พัก

ค่ำ

รถรับไปทานขันโตก คุ้มขันโตก พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำตามแบบชาวเหนือและการแสดงของชาวเขาเผ่าต่างๆอันแสนประทับใจ

พักที่

 โรงแรมระดับสามดาว

วันที่สอง

ถ้ำเชียงดาว – อ่างขาง ( อาหารเช้า / กลางวัน / - )

ช่วงเช้า

รับทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม

หลังจากเช็คเอาท์จากที่พัก เดินทางแวะถ้ำเชียงดาว ถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม และชมวัดในถ้ำที่น่าอัศจรรย์ใจ รวมถึงหินที่มีรูปร่างต่างๆ เช่น พระพุทธรูป และรูปสัตว์ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจ อีกทั้งยังสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวที่มีความสูงรองลงมาจากดอยอินทนนท์ เป็นฉากหลังของถ้ำ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศสบายๆของสวนส้มฝาง

เที่ยง

ขึ้น อ่างขางรับประทานอาหารกลางวันหน้าโครงการหลวง

ช่วงบ่าย

เที่ยวโครงการหลวงชมไม้เมืองหนาวอันสวยงามตระการตา สูดอากาศบริสุทธิ์และสัมผัสความเย็นบนยอดดอย

ค่ำ

พักผ่อนที่โครงการหลวงอ่างขางหรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)

วันที่สาม

ดอยแม่สะลอง – ตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง

ช่วงเช้า

 รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก

ลงจากอ่างขางมุ่งหน้าสู่ ดอยแม่สะลอง สัมผัสกับความยิ่งใหญ่แต่อบอุ่นของหมู่บ้านผู้อพยพชาวจีน ชิมชาอู่หลงและไข่ต้มชาอันเลื่องชื่อ

เที่ยง

รับทานอาหารที่ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง ชมความงามของพรรณไม้เมืองหนาวหลากสี อวดสีสันเบ่งบานสะพรั่งทั่วบริเวณสวนแม่ฟ้าหลวง

เย็น

 สมควรแก่เวลา ส่งกลับกรุงเทพจากสนามบินเชียงราย 

[เงื่อนไข]

  • [รายละเอียด]

ราคานี้รวม

  • ที่พักพร้อมอาหารเช้าของวันที่2และ3
  • *มื้ออาหารตามที่ระบุ
  • *รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  • *นำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในปายและแม่ฮ่องสอนตามโปรแกรม
  • *ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม

  • *ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
  • *ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
  • *ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

จองทัวร์