TB 012

เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา:แพ็คเก็จทัวร์ 2 วัน 1 คืน    ท่านละ 3,400.-

Description: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack01.jpgDescription: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack02.jpgDescription: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack06.jpgDescription: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack04.jpg

วันแรก

 

   
   

12.00 น.

เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา ต้อนรับท่านด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ / เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันระดับเชลล์
ชวนชิม ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ (ให้บริการไม่เกิน 14.00 น.เกินเวลาถือว่าสละสิทธิ์)

14.30 น.

นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
** หากฤดูร้อนน้ำน้อย โปรแกรมเปลี่ยนเป็น นำท่านเที่ยวชมจุดชมวิวไก่แบ้และแหล่งจำหน่ายสินค้าโอทอป **

 

อภินันทนาการฟรี เรือคายัด 1 ช.ม. 
และโปรดอย่าพลาดแวะมาหน้าหาดชม พระอาทิตย์ตกลับแหลมไชยเชษฐ์ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

18.30 น.

บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

 

 

 

 

   
   
   

วันที่สอง

 

 07.00 น. เป็นต้นไป

สัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า

08.00 น.

เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดอันเกิดจากการทับถมของซากปะการัง
ที่สวยงามน่าประทับใจ และปะการังเขากวางหลากพันธุ์, ปลาทะเลสีสดแปลกตาจากนั้นแวะชมปะการังที่เกาะสุวรรณก่อนกลับรีสอร์ท

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

13.00 น.

ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ท & สปา

   

 

 

   

 

 

 

 

 อัตรานี้รวม :

- เครื่องดื่มต้อนรับ

 

- กิจกรรมท่องเที่ยว 3 โปรแกรม

 

- ห้องพักระดับสุพีเรียร์ 1 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน ) พร้อมอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 4 มื้อ

 

 (เลือกได้ทั้งบังกะโลและโรงแรม / พักห้องละ 2 ท่าน)

 

** โปรแกรมตกปลา - ตกหมึก เวลา 19.00 -22.00 น. เพียงท่านละ 390 บาท อัตรานี้รวมอุปกรณ์ตกปลา + น้ำดื่ม

** อัตรานี้ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน **

** เปลี่ยนเป็นห้องเดอร์ลุกซ์ พร้อมจากุชชี่ เพิ่มท่านละ 550 บาท

 

 

 

 

**** รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ****

 

จองทัวร์