TB 013

เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา
แพ็คเก็จทัวร์ 3 วัน 2 คืน พิเศษสุด ซื้อ 8 ท่าน จ่ายเพียง 7 ท่าน   เฉพาะคนไทยเพียงท่านละ 4,970.- เท่านั้น เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน

Description: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack01.jpgDescription: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack02.jpgDescription: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack06.jpgDescription: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack04.jpg

 

 

 

 

 

วันแรก

 

   
   

12.00 น.

เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา บริการพิเศษด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ ต่อด้วยอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ ซึ่งบริการอาหารระดับเชลล์ชวนชิม (ให้บริการไม่เกิน 14.00 น.เกินเวลาถือว่าสละสิทธิ์) จากนั้นพักผ่อนตาม
อัธยาศัย อภินันทนาการฟรี เรือคายัด 1 ช.ม.

 

*** โปรดอย่าพลาดแวะมาหน้าหาดชม พระอาทิตย์ตกลับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

18.30 น.

บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

 

 

วันที่สอง

 

07.00 น. เป็นต้นไป

สัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า

08.00 น.

เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียด อันเกิดจากการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจนปะการังเขากวางหลากพันธุ์ ปลาทะเลสีสดแปลกตา จากนั้นแวะชมปะการังที่เกาะสุวรรณก่อนกลับรีสอร์ท

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะพักผ่อนกับสปาที่รีสอร์ทให้บริการ

18.30 น.

บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

 

 

วันที่สาม

 

07.00 น. เป็นต้นไป

รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.

นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
** หากฤดูร้อนน้ำน้อย โปรแกรมเปลี่ยนเป็น นำท่านเที่ยวชมจุดชมวิวไก่แบ้และแหล่งจำหน่ายสินค้าโอทอป **

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

13.00 น.

 

ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ท & สปา

 

 

 ซื้อ 8 ท่าน จ่ายเพียง 7 ท่าน ใช้สิทธิได้ถึง 31 พ.ค.58 เท่านั้น

                                    **วันหยุดต่อเนื่อง-เทศกาลราคาปกติไม่มีชาร์จเพิ่ม **

อัตรานี้รวม :

 

- เครื่องดื่มต้อนรับ

 

- อาหารทุกมื้อตามโปรแกรมรวม 7 มื้อ

 

- ห้องพักแบบสุพีเรียร์ 2 คืน (เลือกได้ทั้งบังกะโลและโรงแรม / พักห้องละ 2 ท่าน)

 

- กิจกรรมท่องเที่ยว 3 โปรแกรม (บางรายการสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้ ***)

 

 

 

 

**** รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ****

จองทัวร์