TB 014

เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา  


ฮันนีมูน แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน   เพียงท่านละ 5,970-.

 

 

 

Description: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack01.jpg

Description: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack02.jpg

Description: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack06.jpg

Description: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack04.jpg

 

วันแรก

 
   

12.00 น.

เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ท & สปา บริการพิเศษด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ ต่อด้วยอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ
ซึ่งบริการอาหารระดับเชลล์ชวนชิม (ให้บริการไม่เกิน 14.00 น.เกินเวลาถือว่าสละสิทธิ์) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
อภินันทนาการพิเศษ: บริการเรือคายัคฟรี 1 ช.ม.
*** โปรดอย่าพลาดแวะมาหน้าหาดชม พระอาทิตย์ตกลับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

18.30 น.

อาหารเย็น ณ โต๊ะที่จัดไว้เป็นพิเศษ

   

วันที่สอง

 

07.00 น. เป็นต้นไป

รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.

เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดอันเกิดจากการทับถมของซากปะการัง
ที่สวยงามน่าประทับใจ และปะการังเขากวางหลากพันธุ์, ปลาทะเลสีสดแปลกตาจากนั้นแวะชมปะการังที่เกาะสุวรรณก่อนกลับรีสอร์ท

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะพักผ่อนกับสปาที่รีสอร์ทให้บริการ

18.30 น.

อาหารเย็น ณ โต๊ะที่จัดไว้เป็นพิเศษ

   

วันที่สาม

 

07.00 น. เป็นต้นไป

รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.

นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
** หากฤดูร้อนน้ำน้อย โปรแรกมเปลี่ยนเป็น นำท่านเที่ยวชมจุดชมวิวไก่แบ้และแหล่งจำหน่ายสินค้าโอทอป **

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

13.00 น.

ออกเดินทางจากรีสอร์ท

   
   
   
 

อัตรานี้รวม :

 

- เครื่องดื่มต้อนรับ

 

- ห้องพักแบบดีลักซ์ พร้อมจากุชชี่ 2 คืน พร้อมการตกแต่งห้องแบบฮันนีมูน (สำหรับคืนแรกที่เข้าพัก)

 

- อาหารทุกมื้อรวม 7 มื้อ (มื้อเย็นจัดโต๊ะพิเศษให้ทุกวัน)

   
 

- กิจกรรมท่องเที่ยว 3 โปรแกรม

   
 

** ปีใหม่ (31 ธ.ค.) เพิ่มท่านละ 1,550 บาท (มีแกรนด์ดินเนอร์ 1 มื้อ รวมอยู่ด้วย)

 
 

**** รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ****

จองทัวร์