ไทยบุรี  ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
หน้าแรก
Home
กิจกรรมสร้างสมาธิ
Activity concentration
เว็บบอร์ด
Webboard
สปาธุรกิจ
Business Spa
สปากายและใจ
Body and Mind Spa
ห้องพัก
Room
โปรแกรมและแพคเก็ต
Tour and packet
ชำระเงิน
Payment
สินค้าที่จำหน่าย
Product for Sale
เมนูอาหาร
Food menu
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
Attractions nearby
ติดต่อเรา
Contact
    บริการการเข้าถึงธรรมชาติมนุษย์ ( บริการฟรี )
Enrollment human nature ( Free )
   
สร้างสมาธิ นิมิตรปัญญา นำพาความสุข

กิจกรรมสร้างสมาธิ

1.การฝึกจิตให้จดจ่อกับภาระหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ
การฝึกสมาธิโดยวิธีดังกล่าวจะช่วยให้จิตมีสมาธิแล้วยังส่งผลให้งานที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกด้วย
และสามารถฝึกสมาธิได้อย่างสะดวกและทำได้ตลอดเวลาที่ปฎิบัติหน้าที่


2.การสวดมนต์
จะเป็นการฝึกสมาธิที่ได้ประโยชน์ 2 อย่างซึ่งประกอบด้วย
2.1 การฝึกจิตให้จดจ่อกับบทสวดมนต์ซึ่งถือเป็นการฝึกจิตให้เกิดสมาธิได้
2.2 ได้อานิงสงค์ของการสวดมนต์ในบทสวดต่างๆซึ่งมีพุทธคุณที่แตกต่างกันแล้วแต่บทสวดมนต์ต่างๆ
ซึ่งจะขอนำเสนอบทสวดดังต่อไปนี้
"บทสวดมนต์ที่เสริมสร้างบารมี โหลดได้ที่นี่"
3.การนั่งสมาธิ
การนั่งสมาธิจะเป็นการฝึกสมาธิที่อาจจะฝึกได้ไม่สะดวกเท่าไหร่เนื่องจากจำกัดด้วยเวลาและสถานที่
แต่หากได้มีโอกาสฝึกจะถือว่าเป็นการฝึกสมาธิ
ที่พร้อมทั้งกายและใจดังนั้นหากได้ฝึกสมาธิด้วยวิธีนี้ก็จะเป็นการฝึกสมาธิที่มีความสมบูรณ์พอสมควร


4.การไตร่ตรองกรรม
การไตร่ตรองกรรมของเราเอง ซึ่งถือว่าเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งหากเราได้ฝึกจิตจากลำดับที่ 1-3 เป็นอย่างดีแล้วถือว่า
ได้มีการฝึกสมาธิจนเกิดทำให้จิตของเรามีความแข็งแรงและพร้อมที่จะไตร่ตรองกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งนั่นหมายความว่าสามารถไตร่ตรองกรรม จนก่อให้เกิดการรู้เท่าทันกรรมที่กำลังเผชิญ และมีปัญญาในการจัดการกรรมที่ไม่ดีให้เป็นกรรมที่ดีได้
ฝึกฝนการไตร่ตรองกรรมคลิ๊กที่นี่

ไทยบุรี  ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

118 ถนนรามคำแหง 24/5 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์: (02) 718-9519 มือถือ: 086-6044587