ไทยบุรี  ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
หน้าแรก
Home
กิจกรรมสร้างสมาธิ
Activity concentration
เว็บบอร์ด
Webboard
สปาธุรกิจ
Business Spa
สปากายและใจ
Body and Mind Spa
ห้องพัก
Room
โปรแกรมและแพคเก็ต
Tour and packet
ชำระเงิน
Payment
สินค้าที่จำหน่าย
Product for Sale
ความรู้สมุนไพรไทย
Thailand herbal knowledge
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
Attractions nearby
ติดต่อเรา
Contact
    บริการการเข้าถึงธรรมชาติมนุษย์ ( บริการฟรี )
Enrollment human nature ( Free )
   
สร้างสมาธิ นิมิตรปัญญา นำพาความสุข
HRM
 
ธรรมชาติมนุษย์
 

HRM(Human Risk Management)  เป็นการบริหารปัจจัยเสี่ยงมนุษย์ 
โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ท่านต้องเผชิญความทุกข์มาจากการที่ท่านมีการบริหารจัดการปัจจัย 4 อย่างไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย
1.อารมณ์หรือสภาวะจิต
2.อาหาร
3.ออกกำลังกาย
4.อากาศ
ซึ่งบางคนอาจจะมองข้ามกับปัจจัยที่กล่าวมาแต่แท้จริงแล้วเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการดำเนินชีวิตของท่าน  
แต่ทางไทยบุรี   ธารา  รีสอร์ท แอนด์ สปา  เห็นความสำคัญปัจจัยทั้ง 4 เป็นอย่างมาก
จึงได้ออกแบบการให้บริการแก่ท่านในการบริหารปัจจัย 4 อย่างดังกล่าวให้เกิดความสมดุลโดย


1.อารมณ์หรือสภาวะจิต  ทางรีสอร์ทได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อบริหารสภาวะจิตของท่านตามที่แสดงโมดูลตรวจสุขภาพกรรมที่เวปไซด์ 
เพื่อให้ท่านสามารถบริหารสภาวะจิตของท่านได้ทุกวันด้วยตัวของท่านเอง  
แต่หากท่านต้องการพี่เลี้ยงเพื่ออธิบายในการทำความเข้าใจหรือเข้าถึงกรอบกรรมที่ท่านต้องเผชิญก็สามารถมาใช้บริการที่รีสอร์ทได้   และรีสอร์ทได้จัดเตรียมโปรแกรมต่างๆเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงกรอบกรรมของท่านด้วยตัวของท่านเอง

 
ตรวจสุขภาพกรรม
 


2.อาหาร  ทางรีสอร์ทได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อการบริหารการรับประทานของท่านว่าควรรับประทานอะไร
เพื่อให้ท่านสามารถได้รับสารอาหารครบตามที่ร่างกายควรได้รับด้วยตัวของท่านเองตามที่แสดงที่โมดูลอาหารที่เวปไซด์  
และทางรีสอร์ทให้บริการการประเมินผลการบริหารการรับประทานอาหารของท่านเพื่อเป็นข้อมูล
ของท่านในการที่จะประเมินความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆของท่านหากท่านไม่บริหารการรับทานให้เหมาะสม   และให้บริการอาหารเมนูต่างๆตามธรรมชาติของของท่านเพื่อช่วยให้ท่านได้รับสารอาหารที่ครบในช่วงที่มาใช้บริการที่รีสอร์ท

 
บอนด์
 


3.ออกกำลังกาย  ทางรีสอร์ทได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อการบริหารการออกกำลังกายของท่านว่าควรออกกำลังกายเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ เพื่อให้ร่างกายของท่านมีความแข็งแรง ด้วยตัวของท่านเองได้ทุกวันเมื่อท่านได้ออกกำลังกายที่บ้านของท่านหรือสถานที่ต่างๆตามที่แสดงที่โมดูลออกกำลังกายที่เวปไซด์ และรีสอร์ทได้ให้บริการการตรวจกล้ามเนื้อของท่านเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารการออกกำลังกายของท่าน และทางรีสอร์ทให้บริการโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อให้ท่านได้ออกกำลังกายที่สัมผัสกับธรรมชาติ เพื่อเป็นการบริหารการออกกำลังกายของท่านในช่วงที่มาใช้บริการที่รีสอร์ท

 
ออกกำลังกาย
 

 


4.อากาศ    ทางรีสอร์ทได้ให้บริการฟอกปอดของท่านเพื่อเป็นการสปาปอดของท่านให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
เพราะชีวิตประจำวันของท่านจะต้องเผชิญกับมลภาวะที่เป็นพิษต่างๆของสังคมเมือง  
และในช่วงที่ท่านมาใช้บริการที่รีสอร์ท ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศที่ดีเพื่อทำให้ท่านเกิดความสดชื่นต่อท่าน
จากที่กล่าวมาทาง ไทยบุรี ธารา รีสอร์ท แอนด์สปา    พร้อมให้บริการท่านในการทำ HRM ด้วยการสปากายและใจของท่านให้เกิดความ
สมดุลย์เพื่อกลับไปเผชิญกับชีวิตประจำวันของท่านต่อไป

         

ไทยบุรี  ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

118 ถนนรามคำแหง 24/5 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์: (02) 718-9519 มือถือ: 086-6044587