ไทยบุรี  ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
หน้าแรก
Home
กิจกรรมสร้างสมาธิ
Activity concentration
เว็บบอร์ด
Webboard
สปาธุรกิจ
Business Spa
สปากายและใจ
Body and Mind Spa
ห้องพัก
Room
โปรแกรมและแพคเก็ต
Tour and packet
ชำระเงิน
Payment
สินค้าที่จำหน่าย
Product for Sale
ความรู้สมุนไพรไทย
Thailand herbal knowledge
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
Attractions nearby
ติดต่อเรา
Contact
    บริการการเข้าถึงธรรมชาติมนุษย์ ( บริการฟรี )
Enrollment human nature ( Free )
   
สร้างสมาธิ นิมิตรปัญญา นำพาความสุข
สร้างสมาธิ
Concentration

การสร้างสมาธิเปรียบเสมือนการกินอาหารทางจิตแล้วส่งผลให้เกิดการสะสมพลังงานจนทำให้สภาวะจิตของท่านมีความแข็งแรงที่เพียงพอในการบริหารจัดการความทุกข์/ความกลัวให้เป็นความสุขได้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสร้างสมาธิของท่านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรที่จะฝึกฝนการมีศีล 5 และการให้ทานตลอดเส้นทางของการสร้างสมาธิ

ดังนั้นเมื่อท่านได้รู้จักธรรมชาติของตัวเองแล้วและเมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์/ความกลัวที่เกิดจากธรรมชาติที่ไม่ดี ก็จะใช้สภาวะจิตที่แข็งแรง(ที่เกิดจากการสร้างสมาธิ) ทำการตัดความทุกข์/ความกลัวให้ออกจากสภาวะจิต แล้วปัญญาจะเกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาที่ก่อให้ท่านได้เกิดความทุกข์/ความกลัว โดยปัญญาดังกล่าวจะเป็นแนวทางเพื่อให้ท่านได้เดินในเส้นทางของกรรมดีและไม่ต้องไปเดินในเส้นทางของกรรมไม่ดีอีก (สาเหตที่ท่านมักจะต้องเผชิญกับความทุกข์/ความกลัว เกิดจากในอดีตของท่านเคยสร้างกรรมไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์/ความกลัวดังกล่าวเอาไว้)

หากท่านให้ความสำคัญของการฝึกฝนการสร้างสมาธิสามารถ LOG-IN เข้าสู่ระบบ CCT

CCT

ไทยบุรี  ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

118 ถนนรามคำแหง 24/5 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์: (02) 718-9519 มือถือ: 086-6044587