ไทยบุรี  ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
หน้าแรก
Home
กิจกรรมสร้างสมาธิ
Activity concentration
เว็บบอร์ด
Webboard
สปาธุรกิจ
Business Spa
สปากายและใจ
Body and Mind Spa
ห้องพัก
Room
โปรแกรมและแพคเก็ต
Tour and packet
ชำระเงิน
Payment
สินค้าที่จำหน่าย
Product for Sale
ความรู้สมุนไพรไทย
Thailand herbal knowledge
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
Attractions nearby
ติดต่อเรา
Contact
    บริการการเข้าถึงธรรมชาติมนุษย์ ( บริการฟรี )
Enrollment human nature ( Free )
   
สร้างสมาธิ นิมิตรปัญญา นำพาความสุข
โปรแกรม ธรรมชาติกายและใจสมดุลย์ ชีวิตสำเร็จ

บริการฟรีผ่านไลน์เบอร์ 092-2680758

รายละเอียดของโปรแกรมประกอบด้วย

1.ศึกษาธรรมชาติมนุษย์เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจ
2.การใช้โปรแกรมเพื่อเข้าถึงธรรมชาติตัวเองและเจ้าหน้าที่แจ้งวงจรกรอบกรรมชนกกรรมและประเมินอายุเซลล์ร่างกายก่อนการเข้าบริการ
3.ฝึกฝนการสร้างสมาธิ
4.การศึกษาความหมายกรอบกรรมชนกกรรมผ่านไลน์เบอร์ 092-2680758
5.ศึกษาความหมายกรอบกรรมทั้งหมด
6.การศึกษาวีธีการบันทึกกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติแต่ละวันที่ต้องเผชิญ
7.การศึกษาการไตร่ตรองกรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงและรู้เท่าทันกรรม   เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของท่าน
( จะต้องมีข้อมูลการบันทึกกรรมเป็นเวลา3เดือน ) หากท่านได้ไตร่ตรองกรรมจนเห็นธรรมชาติของตัวเองเป็นอย่างดีแล้ว สามารถบริหารธรรมชาติได้ตามรายละเอียดนี้ https://www.thai-buri.co.th/resort/Board/view_topic.php?id=24
8 .เจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงท่านในการพิจารณาธรรมชาติที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อย เพื่อการบริหารชีวิตให้เกิดความสำเร็จ
9.มีการประเมินอายุเซลล์ร่างกาย เพื่อประเมินว่าความแข็งแรงของจิตเพียงพอต่อการบริหารโรคกรรมประจำตัว(ชนกกรรมฝ่ายไม่ดี)
หรือไม่

เมื่อท่านลงทะเบียนในแต่ละครั้งให้ระบุว่าได้ศึกษาระดับใดตามที่กล่าวข้างต้น

  ลงทะเบียน  
     
  ธรรมชาติของท่าน (คลิ๊กที่นี่)  
การให้บริการระยะที่ 1
การให้บริการระยะที่ 2

ไทยบุรี  ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

118 ถนนรามคำแหง 24/5 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์: (02) 718-9519 มือถือ: 086-6044587