วิธีการผ่อนชำระ
1. การจ่ายชำระ ก่อนออกเดินทาง หลังการเดินทาง
      วันจอง ก่อนเดินทาง 7 วัน งวดที่1 งวดที่2
 

 1. สำหรับบุคคลทั่วไป หรือ สมาชิก

10% 90%    
   2. สำหรับสมาชิกที่ขอผ่อนชำระแบบที่ 2 10% 40% 50%  
   3. สำหรับสมาชิกที่ขอผ่อนชำระแบบที่ 3 10% 40% 25% 25%
             
 2.ถ้าหากสมาชิกจ่ายเงินล่าช้าเกินกว่า 3 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดจ่าย ค่าเบี้ยปรับ 1% ต่อเดือน
  หมายเหตุ:-
         การขอผ่อนชำระจะต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น
         สามารถผ่อนชำระค่าบริการตั้งแต่ 5,000.00 บาท ขึ้นไป
         การจ่ายชำระประเภท 1 เป็นการจ่ายชำระการให้บริการทุกประเภท
         การจ่ายชำระประเภท 2 เป็นการจ่ายชำระการให้บริการเฉพาะรถตู้ รถบัส
         การจ่ายชำระประเภท 3 เป็นการจ่ายชำระการให้บริการเฉพาะรายการทัวร์ และรีสอร์ท โรงแรม
   
3.การชำระเงินให้ท่านผู้ใช้บริการชำระผ่านบัญชีด้านล่างเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
ชื่อบัญชี บริษัท ไทยบุรี เนเชอรัลทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 078-257030-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาหัวหมาก    
 
 4.ยืนยันการชำระเงิน 
   
ยืนยันการชำระเงิน