TB 008TB 008

แพ็คเกจทัวร์เชียงราย เมืองในฝัน 3 วัน 2 คืน เดินทางตั้งแต่ 6 คน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
การเดินทางโดยสังเขป..
*
วันแรก รับคณะเดินทางจากสนามบิน หรือสถานีขนส่งเชียงราย ชมสวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง บ่ายเดินทางสู่ดอยแม่สลอง พักค้างคืนที่ดอยแม่สลอง
*
วันที่สอง อิสระบนดอย เดินทางลงสู่เมืองเชียงราย ชมวัดร่องขุ่น พักค้างคืนรีสอร์ทที่ภูชี้ฟ้า
*
วันที่สาม หลังอาหารเช้าลงภูชี้ฟ้า ขึ้นดอยผาหม่น กลางวันทานข้าวริมน้ำกก อิสระตามอัธยาศัยจนได้เวลาส่งกลับยังสนามบิน


จำนวนผู้เดินทาง

ราคา : คน

เดินทาง 6 - 9 คน

5,900.-

เดินทาง 10 คน ขึ้นไป

5,600.-

3 วัน/2 คืน 5,600 บาท
กำหนดการเดินทาง


วันที่หนึ่ง

ดอยตุง –สวนแม่ฟ้าหลวง – ดอยแม่สลอง

ช่วงเช้า

รถรับจากสนามบินเชียงราย

นำท่านเดินทางสู่ดอยตุงชมความงามของไม้ ดอกเมืองหนาวที่อวดสีสันเบ่งบานสะพรั่งบริเวณสวนแม่ฟ้าหลวง จากนั้นเที่ยวพระตำหนักดอยตุง ที่ประทับของสมเด็จย่า 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันบนศูนย์อาหารดอยตุง

ช่วงบ่าย

และเที่ยวชมบรรยากาศหมู่บ้านชาวจีนอพยพที่ยิ่งใหญ่แต่อบอุ่นที่ ดอยแม่สะลอง พร้อมชิมชาอู่หลงอันเลื่องชื่อ

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น(ตามอัธยาศัย)

เข้าพักใน แม่สลอง เอาท์ดอร์ หรือ เทียบเท่า รีสอร์ทบนดอยแม่สะลอง พักผ่อนกับอากาศบริสุทธิ์บนยอดดอยสูง อบอวลไปด้วยไอดินและกลิ่นหญ้ากล่อมให้หลับไหลในช่วงกลางคืน

วันที่สอง

ดอยแม่สลอง – วัดร่องขุ่น - พักบนภูชี้ฟ้า

ช่วงเช้า

อาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

หลังอาหารเช็คเอาท์จาก ดอยแม่สะลอง จากนั้น ลงจากดอยแม่สลอง มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองเชียงราย

เที่ยง

แวะรับประทานข้าวซอย ขนมจีนน้ำเงี้ยว อาหารชื่อดังของเชียงราย 

ช่วงบ่าย

เดินทางต่อไปยังวัดร่องขุ่น วัดชื่อดังของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 

 ค่ำ

เข้าเช็คอินที่รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์ หรือ เทียบเท่า บนภูชี้ฟ้า

 รับประทานอาหารเย็นที่บ้านพัก

วันที่สาม

ภูชี้ฟ้า – ดอยผาหม่น – ทานอาหารริมน้ำกก - เดินทางกลับสนามบินเชียงราย

ช่วงเช้า

อาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

หลังอาหารเดินทางโดยเท้าขึ้น ภูชี้ฟ้า เพื่อชมทะเลหมอกปกคลุมเหนือบริเวณชายแดนไทย ลาว และชมทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ขึ้น สวยงามประทับใจ

อำลาภูชี้ฟ้า มุ่งหน้ากลับสู่ตัวเมืองแวะชมความสวยงามของทิวทัศน์ และดอกไม้เมืองหนาวบนดอยผาหม่นช่วงเดือนธันวาคม และมกราคมของทุกปีจะสามารถชมดอกทิวลิปหลากสี  

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านหลู้ลำ ริมแม่น้ำกก เพลิดเพลินกับความกว้างใหญ่ของสายน้ำกก แม่น้ำหลักของเชียงราย

ช่วงบ่าย

ช่วงบ่าย เดินทางกลับกรุงเทพฯจากสนามบินเชียงราย

[เงื่อนไข]

  • [รายละเอียด]

ราคานี้รวม

  • ที่พักพร้อมอาหารเช้าของวันที่2และ3
  • *มื้ออาหารตามที่ระบุ
  • *รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย
  • *นำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในปายและแม่ฮ่องสอนตามโปรแกรม
  • *ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม

  • *ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
  • *ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
  • *ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

จองทัวร์