TBN 016

ฮันนีมูน แพ็คเก็จ 4 วัน 3 คืน   เพียงท่านละ 8,620-.
เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา


Description: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack01.jpg

Description: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack02.jpg

Description: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack06.jpg

Description: http://www.kohchangresortandspa.com/images/pack04.jpg

 

วันแรก

 

   

12.00 น.

เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ท & สปา บริการพิเศษด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ ต่อด้วยอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ
ซึ่งบริการอาหารระดับเชลล์ชวนชิม (ให้บริการไม่เกิน 14.00 น.เกินเวลาถือว่าสละสิทธิ์) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
อภินันทนาการพิเศษ: บริการเรือคายัคฟรี 1 ช.ม.

 

*** โปรดอย่าพลาดแวะมาหน้าหาดชม พระอาทิตย์ตกลับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

18.30 น. 

บริการอาหารเย็น ณ โต๊ะที่จัดไว้เป็นพิเศษ

   

วันที่สอง 

 

07.00 น. เป็นต้นไป

รับประทานอาหารเช้า 

   

08.30 น.

เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะกระ - เกาะรัง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางที่มี ความสวยสดงดงามเป็นเลิศ บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)

17.30 น.

กลับถึงรีสอร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.

อาหารเย็น ณ โต๊ะที่จัดไว้เป็นพิเศษ

 

 

วันที่สาม

 

07.00 น. เป็นต้นไป

รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.

เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดอันเกิดจากการทับถมของซากปะการัง
ที่สวยงามน่าประทับใจ และปะการังเขากวางหลากพันธุ์, ปลาทะเลสีสดแปลกตาจากนั้นแวะชมปะการังที่เกาะสุวรรณก่อนกลับรีสอร์ท

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะพักผ่อนกับสปาที่รีสอร์ทให้บริการ

18.30 น..

อาหารเย็น ณ โต๊ะที่จัดไว้เป็นพิเศษ

 

 

วันที่สี่

 

07.00 น. เป็นต้นไป

รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

09.00 น.

นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
** หากฤดูร้อนน้ำน้อย โปรแรกมเปลี่ยนเป็น นำท่านเที่ยวชมจุดชมวิวไก่แบ้และแหล่งจำหน่ายสินค้าโอทอป **

12.00 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ท & สปา

   
   

 

 

 

อัตรานี้รวม :

 

- เครื่องดื่มต้อนรับ

 

- ห้องพักแบบดีลักซ์พร้อมจากุชชี่ 3 คืน พร้อมการตกแต่งห้องแบบฮันนีมูน (สำหรับคืนแรกที่เข้าพัก)

 

- พร้อมอาหารทุกมื้อรวม 10 มื้อ (มื้อเย็นจัดโต๊ะพิเศษให้ทุกวัน)

 

 

 

- กิจกรรมท่องเที่ยว 4 โปรแกรม

 

 

 

** ปีใหม่ (31 ธ.ค.) เพิ่มท่านละ 1,550 บาท (มีแกรนด์ดินเนอร์ 1 มื้อ รวมอยู่ด้วย)

 

 

**** รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ****

จองทัวร์