เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครสมาชิกไทยบุรี
1. ผู้ที่สมัครสมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร
2. ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องใช้ Username เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และสามารถใส่สัญลักษณ์อื่นประกอบได้ ยกเว้นตัวอักษรภาษาไทยที่ไม่สามารถใช้ได้
3. ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมของเรา
4. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อตกลงของบอร์ดอย่างเคร่งครัดเพื่อความสงบเรียบร้อย ในกรณีที่ท่านละเมิดกฏ ผู้ดูแลเว็บไซด์ มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
5. เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลของท่านเอง ผู้ดูแลเว็บไซด์ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เป็นหน้าที่ของท่านเองในการรักษาชื่อ Login และ Password ของท่านให้ดี โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ
6. ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ผู้ดูแลเว็บไซด์จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นใดทั้งสิ้น
7. ผู้ดูแลเว็บไซด์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
8. Username ที่ไม่ได้ Login เข้ามาใช้งานเป็นเวลา 1 ปี สถานะบัญชีจะถูกระงับการใช้งานชั่วคราวหากสมาชิกต้องการกลับมาใช้งานให้ทำการติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์เท่านั้น

หมายเหต
การเป็นสมาชิกไทยบุรีไม่มีภาระผูกพันแต่อย่างใด

 

  ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง